Ngôn ngữ

CHÚNG TÔI LÀ CSIP

Chúng tôi mong muốn các sáng kiến xã hội và doanh nghiệp xã hội được nuôi dưỡng, phát triển và đầu tư thích đáng nhằm xây dựng một cộng đồng ASEAN đa dạng, công bằng và thịnh vượng.

Sứ mệnh của chúng tôi là khơi nguồn cảm hứng, kết nốitạo dựng quyền năng cho mọi cá nhân và cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường thông qua các giải pháp kinh doanh sáng tạo và bền vững.

 

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng - CSIP là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, hoạt động theo Đăng ký hoạt động khoa học số A- 764, ngày 101/10/2008 do nghệ do Bộ Khoa học Công nghệ cấp. Được thành lập từ năm 2008, CSIP tìm kiếm và đầu tư hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nhân và doanh nghiệp xã hội đang áp dụng các giải pháp

kinh doanh bền vững nhằm giải quyết các thách thức xã hội và môi trường. Chúng tôi hợp tác với các bên liên quan nhằm nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội , xây dựng mạng lưới trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy hình thành môi trường hoạt động thuận lợi hơn cho DNXH Việt Nam.

 
Câu chuyện Của Chúng tôi
Câu chuyện của CSIP bắt đầu bằng trăn trở của người sáng lập
"Làm thế nào để các hoạt động phát triển xã hội
được thực hiện một cách sáng tạo, hiệu quả và bền vững hơn"

“Điều quan trọng tôi học được từ Declan là kinh doanh và phát triển xã hội không phải là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Chúng ta có thể học hỏi và chia sẻ để thực hiện tốt hơn sứ mệnh của mình”

Chị Phạm Kiều Oanh | Sáng Lập & Giám Đốc CSIP

Suốt 15 năm làm việc cho các tổ chức phát triển, chị Phạm Kiều Oanh có cơ hội gặp gỡ và làm việc với nhiều anh chị em có sáng kiến phát triển cộng đồng đầy cảm hứng và sáng tạo. Tuy nhiên, số lượng các sáng kiến có thể phát triển thành công và mang lại tác động bền vững lâu dài cho cộng đồng chưa nhiều. Bên cạnh đó, môi trường hoạt động của các tổ chức xã hội đang thay đổi nhanh chóng: Từ chỗ dựa chủ yếu vào tài trợ nước ngoài, các hoạt động phát triển xã hội giờ đây đang tìm kiếm cách làm mới, chủ động về tài chính.

Được truyền cảm hứng về cách tiếp cận doanh nghiệp xã hội (DNXH) của Declan Ryan - một doanh nhân Ireland, cũng là người đồng sáng lập quỹ thiện doanh The One Foundation, chị Oanh nhìn thấy tiềm năng to lớn của DNXH tại Việt Nam: Thách thức của các hoạt động xã hội ở Việt nam có thể được giải quyết nếu áp dụng được tinh thần và kỹ năng của doanh nhân để đạt được mục tiêu và giá trị xã hội.

Điều này nghe đầy thách thức vì đã là doanh nhân thì mục tiêu cao nhất là lợi nhuận, còn hoạt động xã hội thì làm sao mang lại lợi nhuận? Kiên trì và bền bỉ, chị đã cùng bạn bè đi từ Bắc vào Nam để tìm kiếm các mô hình có đặc điểm như DNXH (lúc đó chưa ai/tổ chức nào gọi mình là DNXH cả). Chị cố tìm câu trả lời về lý do họ tồn tại, về đặc điểm và nhu cầu của họ.

May mắn thay, chị đã được gặp và truyền cảm hứng bởi rất nhiều doanh nhân xã hội thiện tâm và nhiệt huyết như anh Jimmy Pham, người sáng lập và CEO của KOTO, cô Thái Thị Lệ Khanh và cô Lê Phương Mỹ của Mai Vietnamese Handicraft, anh Lê Nguyên Bình – người sáng lập Reachingout tại Hội An... Những cuộc gặp gỡ đó đã củng cố niềm tin của chị vào DNXH - những đơn vị hoạt động kinh doanh hướng đến giải quyết các vấn đề xã hội hay môi trường và đem lại những giá trị xã hội bền vững. Chị Oanh tin rằng đây là thời điểm thích hợp để lan toả DNXH tại Việt Nam như một giải pháp mới cho những vấn đề xã hội nổi cộm hiện nay.

Với những suy nghĩ đó, chị đã rời bỏ công việc của mình tại Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc để dấn thân vào con đường đầy thách thức: xây dựng hệ sinh thái cho các DNXH ở Việt Nam, hỗ trợ phát triển cho các doanh nhân và các doanh nghiệp đang áp dụng các giải pháp kinh doanh bền vững nhằm giải quyết các thách thức xã hội và môi trường. Tháng 10 năm 2008, CSIP được chính thức ra đời.

 
Tác động xã hội chúng tôi tạo ra

Cùng với rất nhiều đối tác CSIP đã nỗ lực không ngừng góp phần tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội. Từ khi thành lập (năm 2008) tới nay CSIP đã hỗ trợ và đầu tư cho 201 doanh nghiệp xã hội (DNXH) trong đó có 70% là DNXH khởi nghiệp, trực tiếp và gián tiếp cung cấp 13.773 nghề nghiệp, đào tạo và thay đổi cuộc sống của 120.000 người, nâng cao chất lượng cuộc sống cho 636.432 người có hoàn cảnh khó khăn bằng những sản phẩm và dịch vụ xã hội, 80% số DNXH khởi nghiệp được ươm tạo đã thực sự lớn mạnh cả về quy mô cũng như năng lực điều hành. Điều này cho thấy tính bền vững và hiệu quả của các DNXH sau khi được CSIP hỗ trợ, tạo động lực để phát triển.

CSIP mở rộng đối tượng hỗ trợ bao gồm những DNXH do các doanh nhân xã hội tìm thấy giải pháp kinh doanh khả thi để giải quyết các vấn đề xã hội, các tổ chức xã hội dân sự (CSO) phát triển nhánh kinh doanh xã hội với mục tiêu bền vững thông qua các sáng kiến kinh doanh và tự vững về tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh đưa người có thu nhập thấp vào chuỗi giá trị của mình thông qua tạo việc làm, cung cấp sản phẩm dịch vụ cho cộng đồng yếu thế, và những doanh nghiệp xã hội cộng đồng do người dân địa tại phương nghèo, khó khăn xây dựng nên nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản chưa được giải quyết tại địa phương, hoặc phát triển các sản phẩm bản địa, đem lại giá trị cao hơn, góp phần cải thiện sinh kế và phát triển bền vững tại địa phương..

 

Xây dựng một hệ sinh thái tích cực cho các DNXH là một trong những ưu tiên hàng đầu mà CSIP luôn nỗ lực theo đuổi. Việc DNXH được đưa vào điều 10 Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2014 là một dấu mốc đáng ghi nhận với quá trình phát triển DNXH tại Việt Nam. Cùng với các đối tác, CSIP đã vận động cho sự thừa nhận một cách chính thức vai trò của DNXH trong sự nghiệp phát triển đất nước. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho DNXH tự tin và tự chủ tham gia vào các hoạt động phát triển xã hội và kinh doanh bền vững.

CSIP và các đối tác đã xuất bản nhiều ấn phẩm tham khảo về chủ đề DNXH, đưa tiếng nói của DNXH trong các diễn đàn thảo luận trong và ngoài nước, truyền lửa cho hơn 30 mạng lưới sinh viên hoạt động liên quan đến DNXH, kết nối thường xuyên với mạng lưới thông tấn báo chí gồm hàng trăm nhà báo và 17 đài truyền hình Trung Ương  và địa phương.

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Đối tượng tác động và hỗ trợ của CSIP tập trung ở bốn nhóm:
 •  

   

   

  Những doanh nghiệp xã hội do các doanh nhân xã hội thành lập trên cơ sở tìm thấy giải pháp kinh doanh khả thi để giải quyết các vấn đề xã hội
  Doanh nghiệp xã hội
 •  

   

   

   

   

  Các tổ chức  phi chính phủ (NGO)/các tổ chức cộng đồng (CBO)  phát triển nhánh kinh doanh xã hội với mục tiêu phát triển bền vững và tự chủ
  Tổ chức phi chính phủ (NGO)/các tổ chức dân sự cộng đồng (CBSO)
 • Các doanh nghiệp kinh doanh với người có thu nhập thấp (Inclusive business)  có  hoạt động kinh doanh  đem lại  lợi ích cho cộng đồng yếu thế và người nghèo bằng  việc tạo việc làm, cung cấp sản phẩm dịch vụ cho cộng đồng yếu thế
  Doanh nghiệp kinh doanh với người có thu nhập thấp
 • Những doanh nghiệp xã hội cộng đồng do người dân địa phương nghèo, khó khăn xây dựng nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản mà chưa được đáp ứng tại địa phương, hoặc phát triển các sản phẩm bản địa, đem lại giá trị cao hơn, góp phần cải thiện sinh kế và phát triển bền vững tại địa phương.
  Doanh nghiệp xã hội cộng đồng
 

 

 

ĐỐI TÁC
  • Đối tác: The One Foundation

   The One Foundation là một Quỹ từ thiện có trụ sở tại Dublin, AIen. Mục đích của Quỹ là nhằm cải thiện đời sống của những trẻ em, …

  • Đối tác: Bộ Khoa học Công nghệ
  • Đối tác: UNDP Vietnam

   Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) có mặt ở Việt Nam từ năm 1978, khi rất ít các nhà tài trợ có mặt …

  • Đối tác: Đại sứ quán Canada
  • Đối tác: Toyota Foundation
  • Đối tác: Quỹ CLF
  • Đối tác: Công Ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
  • Đối tác: Miller Center
  • Đối tác: Spring Impact
  • Đối tác: Villgro
  • Đối tác: Change Fusion
  • Đối tác: Local Alike
  • Đối tác: USAID
  • Đối tác: UNKAPT
  • Đối tác: PHITRUST
  • Đối tác: Mạng lưới Doanh nghiệp Việt nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ
  • Đối tác: Saigon Innovation Hub (SiHub)
  • Đối tác: Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam
  • Đối tác: Saigon Paper
  • Đối tác: RHE
  • Đối tác: MB Bank
  • Đối tác: VinGroup
  • Đối tác: Quỹ Vì Tầm Vóc Việt

   Quỹ Vì Tầm Vóc Việt là một quỹ xã hội – từ thiện, hoạt động phi lợi nhuận, nhằm nâng cao thể lực và trí lực …

  • Đối tác: Ciem

   Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế (CIEM)

   Website:  http://www.ciem.org.vn/

   Là một viện quốc gia thuộc thẩm quản lí quyền trực tiếp của …

  • Đối tác: Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam

   Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

   Website:  http://vcci.com.vn/

   Là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng …

  • Đối tác: Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
  • Đối tác: Lao Cai’s People Committee
  • Đối tác: NXB Phụ Nữ
  • Đối tác: Worldbank
  • Đối tác: avpn

   AVPN

   Website: https://avpn.asia/

  • Đối tác: Air asia foundation

   Airasiafoundation

   Website:  https://www.airasiafoundation.com/

  • Đối tác: Schwab found
  • Đối tác: Echoinggreen
  • Đối tác: sankalp forum
  • Đối tác: LGT

   LGT Venture Philanthropy (LGTVP)

   Website: https://www.lgtvp.com/en/

   Là một nhà đầu tư thiện doanh hỗ trợ các doanh nghiệp và các tổ chức …

  • Đối tác: Patamar Capital
  • Đối tác: Deloitte

   Deloitte

   Website: https://www2.deloitte.com/vn/en.html

   Đại diện cho một hoặc nhiều chi nhánh của Deloitte Touche Tohmatsu Limited, là một công ty của anh …

  • Đối tác: KPMG
  • Đối tác: NEU Center for Social Innovation and Entrepreneurship
  • Đối tác: FTU
  • Đối tác: HANU
  • Đối tác: VNG Corphttps

   VNG 

   Website: https://www.vng.com.vn/

   Là công ty công nghệ Việt Nam, thành lập năm 2004. VNG có 3 mảng sản phẩm chính: nội dung số …

  • Đối tác: Tri Tri Group
  • Đối tác: KNV
  • Đối tác: NHQuang

   Nh Quang và cộng sự: là văn phòng luật sư

   Website: https://nhquang.com/vi/

   Làm việc trong lĩnh vực pháp lý đa dạng, bao gồm …

  • Đối tác: HNEW
  • Đối tác: KOTO
  • Đối tác: Plato Academy
  • Đối tác: YUP
  • Đối tác: ssec vietnam
  • Đối tác: Hatch
  • Đối tác: Angel Investor Network
  • Đối tác: Talent Pool
  • Đối tác: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp
  • Đối tác: Thời báo Kinh tế Việt Nam
  • Đối tác: Linkstar
  • Đối tác: LIN
  • Đối tác: vicongdong
  • Đối tác: Monotone Creaitve
   Thời gian: 16-03-2017
   Chương trình: Ví dụ

   Monotone Creative

   Website: http://monotone.vn/

   Monotone Creative là công ty có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phát triển thương hiệu, thiết …

Tuyển dụng