Ngôn ngữ
Các ấn phẩm CSIP
GIỚI THIỆU SÁNG KIẾN ÉN XANH 2019
Tác giả:CSIP
Năm XB:2019
NXB:
Số lượng:0
Số trang:250
Thể loại:

Cuốn sách giới thiệu các sáng kiến kinh doanh giải quyết các thách thức trong các chủ đề: Nông nghiệp, Môi trường, Du lịch, Tăng quyền cho phụ nữ, Kinh doanh bao trùm - Sáng kiến Én Xanh 2019. Cuốn sách là sự ghi nhận, ủng hộ và khích lệ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động đúng theo tinh thần: Kinh doanh vì cộng đồng nhân văn và phát triển bền vững. Thông qua đó, ấn phẩm hi vọng sẽ truyền cảm hứng, từ đó giúp cộng đồng hiểu và ủng hộ những mô hình, sáng kiến kinh doanh giá trị.

Từ Khóa Phổ Biến