Ngôn ngữ
Tuyển dụng
VỊ TRÍ TRỢ LÝ HÀNH CHÍNH - KẾ TOÁN

Trợ lý hành chính - kế toán (Mã vị trí: AA)

 

Tóm tắt công việc: Trợ lý hành chính - kế toán sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc hành chính (bao gồm cả việc quản lý sổ sách) của văn phòng CSIP tại Hà Nội.

Xem chi tiết mô tả công việc tại: http://bit.ly/JD_AA

Cách thức ứng tuyển:

Ứng viên gửi CV và Thư bày tỏ nguyện vọng đến địa chỉ email: phankim@csip.vn ( Tiêu đề thư: Application for Position code (AA)_Your full name) trước 20/7/2017

Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập từ năm 2008 nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển xã hội bền vững thông qua việc xây dựng phong trào Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam và khu vực ASEAN. Chúng tôi truyền cảm hứng, kết nối và trao quyền cho các cá nhân và cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường thông qua các giải pháp kinh doanh sáng tạo và bền vững.