Ngôn ngữ
Hà Thị Thu Thanh
CHỦ TỊCH

Madam Hà Thị Thu Thanh là Chủ tịch Hội đồng thành viên và là một trong những người sáng lập Deloitte Vietnam. Mdm Thanh gia nhập Deloitte từ những ngày đầu vào năm 1991. Cho đến nay, Mdm Thanh đã có hơn 34 năm công tác, trong đó có 26 năm làm nghề kiểm toán, 19 năm ở vị trí lãnh đạo cấp cao của Deloitte Vietnam.

Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Delloitte – một trong những công ty kiểm toán và tư vấn tài chính hàng đầu Việt Nam, Mdm Thanh còn rất tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển xã hội và cộng đồng.

Năm 2016, ngoài vai trò lãnh đạo công ty Deloitte Việt Nam, Mdm Hà Thu Thanh còn triển khai nhiều chương trình tư vấn, đào tạo chuyên sâu để tăng cường năng lực cho doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn kinh tế hội nhập như quản trị công ty (theo yêu cầu OECD, 2015), phát triển bền vững, tư duy lãnh đạo trong hội nhập. Từ năm 2013, Mdm Thanh đồng thời nắm giữ cương vị Chủ tịch Hiệp Hội Nữ doanh nhân Hà Nội (HNEW), Chủ tịch HĐQT Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) và đồng thời là Trưởng ban Kiểm tra của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Quay lại