Ngôn ngữ
Nguyễn Thị Thu Hiền
TRỢ LÝ DỰ ÁN

Chị Hiền gia nhập CSIP với vị trí Trợ lý Dự án từ Tháng 11/2020 với mong muốn chung tay đóng góp cho việc Hoàn thành các Mục tiêu  Phát triển Bền vững thông qua hỗ trợ sự phát triển của các Doanh nghiệp xã hội, các Doanh nghiệp tạo tác động và các ý tưởng kinh doanh sáng tạo. Trước khi may mắn cùng đồng hành với CSIP, chị đã tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế ở Học viện Ngoại giao và làm thực tập, nhân viên ở một số tổ chức hợp tác quốc tế.

 
 
Quay lại