Ngôn ngữ
Đối tác
Path

Tổ chức PATH

Website: https://path.com/

 (Program for Appropriate Technology in Health - PATH US)  một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực y tế nhằm hỗ trợ các Sở Y tế và cơ quan trực thuộc, các ban ngành có liên quan như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên ... để thực hiện Dự án Nâng cao vai trò nhà thuốc trong chăm sóc sức khỏe