Ngôn ngữ
Cao Tiến Vị
PHÓ CHỦ TỊCH

Ông Cao Tiến Vị là doanh nhân sáng lập Công Ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn vào năm 1997. Trong 20 năm qua, ông Vị đã phát triển Công Ty trở thành một trong những nhà sản xuất giấy lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản 150 triệu USD và tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ tiên tiến toàn cầu. Ông Vị tích cực tham gia các hoạt động xã hội như định hướng Giấy Sài Gòn thực hiện các hoạt động từ thiện có ích cho cán bộ nhân viên và cộng đồng, đảm nhiệm vị trí Chủ Tịch Hội Doanh Nhân Trẻ TP. HCM thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trẻ và Phó Chủ Tịch CSIP đóng góp vào sự phát triển các doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam.

Quay lại