Ngôn ngữ
Tuyển dụng
CSIP TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN

CSIP TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Năm 2020, CSIP được USAID/ Việt Nam hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của Người khuyết tật tại các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Phước (Sau đây gọi tắt là CSIP- Inclusion3). Hướng tới việc triển khai dự án sau khi được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, CSIP hiện đang tìm kiếm các đối tác tiềm năng nhằm tổ chức và cung cấp các dịch vụ và can thiệp dành cho NKT, cũng như cải thiện chất lượng hệ thống phục hồi chức năng (PHCN) và hỗ trợ xã hội tại các tỉnh dự án.

CSIP cần tuyển 03 vị trí, thực hiện tư vấn dự án vào Tháng 3 và tháng 4 năm 2021 như sau:

- 02 chuyên gia phát triển năng lực tổ chức

- 01 chuyên gia kinh tế y tế

Mô tả chi tiết công việc: shorturl.at/lvzDP

Hạn đăng ký: Trước ngày 14 tháng 3 năm 2021

Email đăng ký: hr@csip.vn