Ngôn ngữ
Nguyễn Hồng Anh
CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG

Nguyễn Hồng Anh là Cán bộ truyền thông của CSIP, trách nhiệm của Hồng Anh là điều phối các hoạt động truyền thông của CSIP và cáo dự án, xây dựng nội dung website cũng như chiến lược truyền thông cho các trang mạng xã hội. Hồng Anh tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại đại học Westminster - Anh, trước khi làm việc tại CSIP chị đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu, truyền thông và làm việc tại các tổ chức phi chính phủ. 

 
Quay lại