Ngôn ngữ
Trương Thị Thanh Thanh
PHÓ CHỦ TỊCH

Bà Trương Thị Thanh Thanh là một trong số mười ba nhà sáng lập của Tập đoàn FPT và là nhà lãnh đạo đầu tiên gây dựng Chi nhánh FPT tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi gia nhập FPT, bà Thanh Thanh là giảng viên Đại học Tổng hợp (Nay là Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội). Bà Thanh tốt nghiệp Khoa Vật lý Phân tử Đại học Tổng hợp Bacu - Liên Xô cũ nay thuộc Ucraine năm 1974, khoa Quản trị kinh doanh Trường Amos Tuck, Mỹ vào tháng 7/2000. Gia nhập FPT từ năm 1990, bà đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng đầu tiên của Chi nhánh FPT TP.HCM. Năm 1995 – 2006, bà là Phó Giám đốc Chi nhánh FPT TP.HCM. Năm 2002 – 2006, bà là Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT. Từ năm 2006 đến năm 2012 , bà Trương Thị Thanh Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT, đồng thời là Giám đốc FPT Chi nhánh TP.HCM. 

Từ năm 2015 đến nay, bà Thanh là Giám đốc Trách nhiệm Xã hội (CSR) của Tập đoàn FPT. Hiện nay bà là Chủ tịch Quỹ từ thiện xã hội Hy vọng (HOPE Foundation). Bà Thanh đồng thời giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP).

Quay lại