Ngôn ngữ
Nguyễn Thị Hương Thủy
Cán bộ dự án

Chị Hương Thủy hiện là Trợ lý dự án Hỗ trợ doanh nghiệp vì mục đích phát triển cộng đồng (EFD) – Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng thời tạo ra tác động tích cực đến nhóm đối tượng là hộ nông dân, phụ nữ và thanh thiếu niên nghèo. Chị Hương Thủy đã có kinh nghiệm làm việc, hỗ trợ và tư vấn cho các doanh nghiệp với vị trí là Trợ lý dự án Thriive Hoa Kỳ - Dự án hỗ trợ vốn không lãi suất cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ của Việt Nam và hoàn trả bằng các sản phẩm trao tặng cho người nghèo. Chị Thủy cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng với vị trí Trưởng nhóm: Nồi cháo Thriive, Dự án 3R-HN, TNV làng trẻ Hòa Bình, Trại hè CISV…

Quay lại