Ngôn ngữ
Đối tác
Oxfam

Oxfam

Website:  https://www.oxfam.org/

Là một tổ chức quốc tế, gồm 17 tổ chức con, làm việc tại 94 quốc gia để tìm ra giải pháp lâu dài cho vấn đề nghèo đói và bất công. Tại Việt Nam, Oxfam được công nhận là một trong những tổ chức phi chính phủ hàng đầu, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó nhân đạo, phát triển xã hội, dân tộc thiểu số, và nữ quyền.