Ngôn ngữ
Bạn là cá nhân đang muốn khởi sự, là doanh nhân đang muốn xây dựng doanh nghiệp của mình theo hướng DNXH, bạn là Nhà tài trợ, Tư vấn, Tình nguyện viên hayNhà báo, hãy tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi lắng nghe, kết nối và đem đến những cơ hội để các cá nhân, các tổ chức, cộng đồng và các nguồn lực xã hội cùng tham gia hỗ trợ và lan tỏa các sáng kiến xã hội và doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam và trong khu vực.
 • Hãy để chúng tôi hỗ trợ và kết nối bạn tới những cơ hội giúp bạn thực hiện mục tiêu của mình hiệu quả hơn!

  Dành cho Doanh Nghiệp XH
 • DNXH cần bạn! Hãy sát cánh cùng chúng tôi trong sự nghiệp xây dựng và hỗ trợ các DNXH ở Việt Nam!

  Dành cho Tư vấn & TNV
 • Chúng tôi luôn biết ơn các nhà tài trợ. Mỗi đóng góp của các nhà tài trợ đều đem lại những thay đổi tích cực cho xã hội và môi trường.

  Dành cho Nhà Tài trợ
 • Báo chí luôn đóng góp vai trò to lớn trong việc nâng cao nhận thức của công chúng và lan tỏa tinh thần DNXH. Hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi!

  Dành cho Báo chí