Ngôn ngữ
Bạn là cá nhân đang muốn khởi sự, là doanh nhân đang muốn xây dựng doanh nghiệp của mình theo hướng DNXH, bạn là Nhà tài trợ, Tư vấn, Tình nguyện viên hayNhà báo, hãy tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi lắng nghe, kết nối và đem đến những cơ hội để các cá nhân, các tổ chức, cộng đồng và các nguồn lực xã hội cùng tham gia hỗ trợ và lan tỏa các sáng kiến xã hội và doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam và trong khu vực.