Ngôn ngữ
Các ấn phẩm CSIP
Báo cáo đánh giá hiện trạng cung cấp dịch vụ cho NKT
Tác giả:CSIP
Năm XB:2021
NXB:
Số lượng:0
Số trang:0
Thể loại:

Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh là các tnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ba tnh này có sự biến động rất lớn về dân cư do Đồng Nai là tỉnh đông dân với nhiều khu công nghiệp nhất cả nước, 2 tỉnh Bình Phước và Tây Ninh có đường biên giới dài với Campuchia.

Tổng số Người khuyết tật (NKT) trên địa bàn ba tỉnh là 61.440, trong đó trên 50% là khuyết tật nặng hoặc rất nặng. Đây là những tnh chu nhiều ảnh hưởng ca chất da cam, với hơn 3.000 trường hợp được ghi nhận. Với đặc điểm địa bàn rộng, số lượng người sống ở nông thôn chiếm ttrng lớn, công tác hỗ trợ và chăm sóc NKT còn gặp nhiều khó khăn.

Năm 2020, Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phc vcộng đồng (CSIP) được USAID/ Việt Nam hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ ci thiện chất lượng sống của Người khuyết tật ti các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Phước (Inclusion 3).

 

Từ Khóa Phổ Biến