Ngôn ngữ
Đối tác
Ciem

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế (CIEM)

Website:  http://www.ciem.org.vn/

Là một viện quốc gia thuộc thẩm quản lí quyền trực tiếp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Là một cơ quan nghiên cứu dịch vụ công cộng, có tư cách pháp nhân và có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động độc lập theo quy định của pháp luật.

Chức năng của tổ chức là: thực hiện nghiên cứu và đưa ra các đề xuất và kiến nghị về luật kinh tế và quy định (tổ chức), các chính sách, quy hoạch và cơ chế quản lý, môi trường kinh doanh và đổi mới kinh tế, ngoài việc nghiên cứu, tổ chức còn đào tạo và bồi dưỡng cho các cán bộ quản lí kinh tế và cung cấp dịch vụ tư vấn theo quy định của pháp luật.