Ngôn ngữ
Đối tác
AFAP

AFAP

Website: http://www.afap.org/afap-vietnam-vietnamese/

Là một tổ chức của Úc hỗ trợ cho người dân tại khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. AFAP được thành lập vào năm 1968 với trụ sở  tại Sydney , hoạt động  ở châu Phi, Đông Nam Á và Thái Bình Dương. AFAP mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, Việt Nam năm 1996 , trở thành tổ chức phi chính phủ của Úc đầu tiên được Chính phủ Việt Nam công nhận.  AFAP cung cấp các chương trình hỗ trợ cho secác lĩnh vực nông nghiệp, y tế, nước và vệ sinh môi trường , an ninh lương thực , giáo dục, giảm thiểu rủi ro thiên tai, tín dụng , môi trường và biến đổi khí hậu và quản lý.

Hiện nay, AFAP đang phối hợp  với Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Xã Hội (CSIP ) hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội ở nông thôn.