Ngôn ngữ
Tuyển dụng
(Hết hạn) Vị trí Điều phối viên dự án, Cán bộ dự án, Trợ lý dự án và Trợ lý Hành chính

CSIP đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho các vị trí sau làm việc tại Hà Nội. Ứng viên sẽ có cơ hội được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, nhận được mức lương hấp dẫn, và trở thành một phần không thể thiếu của đội ngũ nhân sự năng động, làm việc hiệu quả hướng tới một xã hội tốt hơn ở Việt Nam.  

 

 

  1. Điều phối viên dự án (Mã vị trí: PC)

Tóm tắt công việc: Điều phối viên dự án (PC) dưới sự giám sát của Giám đốc điều hành và hỗ trợ của nhóm dự án, sẽ chịu trách nhiệm cho việc triển khai thành công dự án Hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội vì sự phát triển Nông thôn sáng tạo và bền vững (SERD). Dự án hỗ trợ phát triển kinh doanh để thành lập hoặc đẩy mạnh phát triển ít nhất 40 doanh nghiệp xã hội cộng đồng (GSE) tại Hòa Bình và Lào Cai. Những doanh nghiệp này sẽ trở thành các mô hình mẫu điển hình để vận động và thúc đẩy cho sự phát triển của GSE, nhằm mục tiêu nâng cao đời sống của phụ nữ, người dân tộc thiểu số và thanh niên thất nghiệp ở khu vực có thu nhập thấp tại Việt Nam.

Xem chi tiết mô tả công việc tại: http://bit.ly/JD_PC301116   

  1. Cán bộ dự án (Mã vị trí: PO)

Tóm tắt công việc: Cán bộ dự án (PO) dưới sự giám sát của Điều phối viên Chương trình Kinh doanh cùng người nghèo (PC) sẽ tham gia vào việc triển khai dự án: Hỗ trợ Doanh nghiệp Xã hội vì mục đích Phát triển (EFD) , nhằm mục tiêu thúc đẩy trao quyền cho các hộ nông dân quy mô nhỏ , phụ nữ và thanh thiếu niên thông qua việc phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) bền vững . Dự án hỗ trợ phát triển kinh doanh cho ít nhất 40 SMEs kinh doanh tạo tác động. Những doanh nghiệp này sẽ có tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng đời sống của các hộ nông dân quy mô nhỏ, phụ nữ và thanh thiếu niên bằng cách giúp họ có cơ hội tiếp cận các sản phẩm/dịch vụ, việc làm tốt hơn, gia tăng thu nhập thông qua đó nhằm mục đích thúc đẩy trao quyền cho họ.

Xem chi tiết mô tả công việc tại: http://bit.ly/JD_PO301116

  1. Trợ lý dự án (Mã vị trí: PA)

Tóm tắt công việc: Trợ lý dự án (PA) dưới sự giám sát của các điều phối viên dự án (PC) sẽ hỗ trợ toàn diện trong việc triển khai thành công dự án Hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội vì sự phát triển Nông thôn sáng tạo và bền vững (SERD). Dự án hỗ trợ phát triển kinh doanh để thành lập hoặc đẩy mạnh phát triển ít nhất 40 doanh nghiệp xã hội cộng đồng (GSE) tại Hòa Bình và Lào Cai. Những doanh nghiệp này sẽ trở thành các mô hình mẫu điển hình để vận động và thúc đẩy cho sự phát triển của GSE, nhằm mục tiêu nâng cao đời sống của phụ nữ, người dân tộc thiểu số và thanh niên thất nghiệp ở khu vực có thu nhập thấp tại Việt Nam.

Xem chi tiết mô tả công việc tại: http://bit.ly/JD_PA301116

  1. Trợ lý Hành chính (Mã vị trí: AA)

Tóm tắt công việc: Trợ lý hành chính sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc hành chính (bao gồm cả việc quản lý sổ sách) của văn phòng CSIP tại Hà Nội.

Xem chi tiết mô tả công việc tại: http://bit.ly/JD_AA301116

Cách thức ứng tuyển:

Ứng viên hoàn thành đơn ứng tuyển trực tuyến tại: http://bit.ly/Jobapplicationform301116

Sau đó gửi CV và Thư bày tỏ nguyện vọng đến địa chỉ email: hr@csip.vn (Tiêu đề thư: Application for Position Code (PC/PO/PA/AA)_Your full name) trước 17h, ngày 30/11/2016.

Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập từ năm 2008 nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển xã hội bền vững thông qua việc xây dựng phong trào Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam và khu vực ASEAN. Chúng tôi truyền cảm hứng, kết nối và trao quyền cho các cá nhân và cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường thông qua các giải pháp kinh doanh sáng tạo và bền vững.