Ngôn ngữ
Đối tác
The One Foundation

The One Foundation là một Quỹ từ thiện có trụ sở tại Dublin, AIen. Mục đích của Quỹ là nhằm cải thiện đời sống của những trẻ em, thanh thiếu niên kém may mắn tại Ailen Việt Nam. Tổ chức đã có bề dày 10 năm hoạt động từ năm 2004 cho tới năm 2013. Trong suốt giai đoạn này, những thành viên sáng lập và cộng sự đang hướng tới sự thay đổi lâu dài, bền vững cho xã hội thông qua những tổ chức mà chúng tôi hỗ trợ. Một trong những mục tiêu chiến lược của chúng tôi là nhằm "xây dựng doanh nghiệp xã hội tại Ailen và Việt Nam). Với mục tiêu như vậy, One Foundation đã hỗ trợ khởi động, xây dựng Trung Tâm Hỗ Trợ Sáng Kiến (CSIP) tại Việt Nam năm 2009. Tổ chức One Foundation hỗ trợ sứ mệnh của CSIP giúp đỡ các doanh nghiệp xã hội phát triển như là một lĩnh vực quan trọng giúp giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường và thúc đẩy công bằng xã hội và phát triển bền vững tại Việt Nam.