Kết nối
Chúng tôi chia sẻ và kết nối các nguồn lực (vốn tài chính, xã hội, trí tuệ, và con người) nhằm giúp cho các cá nhân và tổ chức có thêm nguồn lực để thực hiện thành công và bền vững các sáng kiến xã hội và doanh nghiệp xã hội của mình.
Cách thức
Để gây dựng cả 4 loại vốn cơ bản cho DNXH (vốn tài chính, xã hội, trí tuệ, và con người), ngoài những nỗ lực của CSIP và các đối tác thực hiện khác thì việc kết nối DNXH với cộng đồng, các bên liên quan, bao gồm cả các đối tác kinh doanh, các nhà đầu tư, những đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, với các Tình nguyện viên, cộng tác viên, chuyên gia … là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy CSIP triển khai các kênh và hoạt động cụ thể để tạo điều kiện cho những kết nối này được thực hiện thường xuyên và hiệu quả.
DỰ ÁN
Các hoạt động kết nối chính
Dự án
GIẢI THƯỞNG VỀ LĨNH VỰC SỨC KHỎE VÀ GIÁO DỤC TẠI ASIA 2018
Ngoài giải thưởng lớn nhất, ASIA vui mừng thông báo … Xem thêm >>
CHÚNG TỚ “YÊU” TÒHE, CHÚNG TỚ ĐI “KHOE”
Tòhe từ lâu rồi đã là người bạn rất đặc biệt của Xem thêm >>
CSIP CHÍNH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH FRONTIER INCUBATORS
Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng CSIP đã … Xem thêm >>
REMAKE CITY HANOI - HCMC HOÀN THÀNH BOOST-UP 1
Trong sáng nay, top 4 đội Remake City 2018 có cơ hội gặp gỡ … Xem thêm >>
BẠN ĐÃ HIỂU MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA MÌNH?
Đây là chủ đề của chương trình đào tạo của Dự án Remake … Xem thêm >>