Ngôn ngữ
Tuyển dụng
CSIP TUYỂN DỤNG SIB SPECIALIST VÀ SIB PROJECT OFFICER

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng - CSIP là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Được thành lập từ năm 2008, CSIP tìm kiếm và đầu tư hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nhân và Doanh nghiệp xã hội (DNXH) đang áp dụng các giải pháp kinh doanh bền vững nhằm giải quyết các thách thức xã hội và môi trường. Chúng tôi hợp tác với các bên liên quan nhằm nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội , xây dựng mạng lưới trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy hình thành môi trường hoạt động thuận lợi hơn cho DNXH Việt Nam.

Để mang lại thành công lớn hơn nữa cho các Dự án hỗ trợ Cộng đồng DNXH, DN Tạo tác động  mà CSIP hiện đang và sẽ triển khai trong thời gian tới, CSIP hiện cần tuyển các vị trí sau:

01. Social Impact Business (SIB) Specialist

Thông tin tuyển dụng chi tiết vui lòng xem tại: https://drive.google.com/.../1VhmwrFbnQuxoT6TLN.../view

Hạn nộp hồ sơ: 17:00, Chủ nhật, ngày 09/10/2022

02. Social Impact Business (SIB) Project Officer

Thông tin tuyển dụng chi tiết vui lòng xem tại: https://drive.google.com/.../1wPbGaP7Pq3gnpjVF7Hv3i3.../view

-------

Hạn nộp hồ sơ: 17:00, Chủ nhật, ngày 09/10/2022

Cách ứng tuyển: Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ qua hòm thư hr@csip.vn , với tiêu đề thư: Application for [Tên vị trí]– [Tên ứng viên].

CSIP xin chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được các hồ sơ ứng tuyển hợp lệ từ các anh, chị.