Ngôn ngữ
Đối tác
Hội Đồng Anh

Hội đồng Anh

Website: https://www.britishcouncil.vn/

Là tổ chức quốc tế của Vương quốc Anh hợp tác văn hóa và giáo dục. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký tại Vương quốc Anh như là một tổ chức từ thiện. Hội đồng Anh có văn phòng tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, nó bắt đầu hoạt động vào năm 1993 và có văn phòng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng Anh có dự án với các đối tác Việt Nam và cung cấp các cơ hội phát triển cho các cá nhân, các tổ chức giáo dục và các tổ chức chính phủ và kinh doanh trong các lĩnh vực sau: Nghệ thuật, Văn hóa và sáng tạo, Giáo dục và tiếng Anh; Quản trị và thông tin về Vương quốc Anh.