Ngôn ngữ
Đậu Thúy Hà
THÀNH VIÊN

Bà Đậu Thuý Hà là đồng sáng lập và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD và là đồng sáng lập Công ty OMT, cung cấp các nền tảng quản lý cơ sở giáo dục được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam là SchoolOnline; KidsOnlineCenterOnline. Bà Hà có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty đa quốc gia như Daewoo Corporation, Hewlett-Packard Vietnam Ltd., kinh nghiệm tư vấn thành lập, phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ. Trước khi tham gia HĐQT của CSIP, bà Hà có nhiều năm là thành viên Hội đồng cố vấn của một tổ chức phi chính phủ Việt Nam khác là CFC.

Bà Hà tốt nghiệp Đại học tổng hợp Crimea, có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Boise State (Mỹ) và là cựu học viên của The Aspen Institute (2012).

Quay lại