Ngôn ngữ
Phạm Kiều Oanh
THÀNH VIÊN

Bà Phạm Kiều Oanh là người sáng lập và giám đốc của Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) Việt Nam. Bà là người tiên phong và là một chuyên gia trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp xã hội, bảo vệ trẻ em và quyền phụ nữ. Cùng với CSIP, bà đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển mô hình doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam và trong khu vực. Bà cũng tích cực vận động chính sách nhằm tạo điều kiện pháp lý thích hợp cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà, doanh nghiệp xã hội đã chính thức được thừa nhận như một hình thức doanh nghiệp đem lại giá trị cho cộng đồng trong Luật Doanh nghiệp sửa đổi. 

Bà Oanh cũng là thành viên sáng lập Mạng lưới Doanh nghiệp xã hội Châu Á (SENA), Mạng lưới Doanh nghiệp xã hội toàn cầu (GSEN), và Mạng lưới sáng kiến kinh doanh vì hệ sinh thái từ thiện ở khu vực Châu Á (Asian Venture Philanthropies Network-AVPN). Bà là người sáng lập Câu lạc bộ Doanh nhân Xã hội Việt Nam, và Mạng lưới doanh nghiệp xã hội Việt Nam. 

Trước khi thành lập CSIP, bà có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như quyền phụ nữ và bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em, người khuyết tật,... Bà nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chức phát triển quốc tế và trong nước như UNICEF Vietnam, ActionAid Vietnam, UNDP/NCFAW, World Concern International và Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. 

Bà tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội năm 1990 và nhận bằng Thạc sĩ Xã hội và Nhân chủng học, Đại học Monash (Úc) vào năm 1999. 

Quay lại