Ngôn ngữ
Tuyển dụng
CSIP TUYỂN DỤNG: CÁN BỘ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. CSIP thúc đẩy sự phát triển của Doanh nghiệp Xã hội và sáng kiến Xã hội thông qua việc xây dựng phong trào doanh nghiệp Xã hội ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Được thành lập từ năm 2008, CSIP tìm kiếm và đầu tư hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nhân và doanh nghiệp xã hội đang áp dụng các giải pháp kinh doanh bền vững nhằm giải quyết các thách thức xã hội và môi trường.

 Để có thể triển khai hoạt động của tổ chức, thực hiện các dự án hiệu quả và đúng tiến độ, CSIP đã và đang phát triển cơ cấu và quy mô nhân sự của tổ chức lớn mạnh. Và tổ chức đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí Cán bộ Hành chính và Nhân sự để hỗ trợ quá trình này.

 Dưới sự quản lý trực tiếp của Giám đốc CSIP, vị trí này sẽ hỗ trợ cho CSIP thực hiện công việc hành ngày về hành chính và nhân sự của tổ chức CSIP và cho Dự án Inclusion 3 do USAID tài trợ.

 Vui lòng tham chiếu Các nhiệm vụ cụ thể và năng lực ứng viên trong Điều khoản tham chiếu này: https://drive.google.com/.../1orO5e9GIUwIE0TNyfLVCb7.../view

 Thời hạn ứng tuyển: 10/6/2022

 Vị trí này chỉ tuyển dụng ứng viên người Việt. CSIP khuyến khích các ứng viên người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và các ứng viên thuộc cộng đồng yếu thế ứng tuyển cho vị trí này.

 Cách ứng tuyển: Các ứng viên quan tâm đến vị trí này, vui lòng gởi hồ sơ về địa chỉ hòm thư: hr@csip.vn với Tiêu đề: Application for HR and Admin Officer – Tên ứng viên

 CSIP sẽ liên hệ với các ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển.