Ngôn ngữ
Đối tác
Deloitte

Deloitte

Website: https://www2.deloitte.com/vn/en.html

Đại diện cho một hoặc nhiều chi nhánh của Deloitte Touche Tohmatsu Limited, là một công ty của anh có chức năng bảo lãnh các mạng lưới các công ty thành viên, mỗi thành viên là một thực thể riêng biệt một cách hợp pháp và độc lập. Deloitte cung cấp kiểm toán, thuế, tư vấn và dịch vụ tư vấn tài chính cho các khách hàng tư nhân và mở rộng nhiều ngành công nghiệp. Với một mạng lưới kết nối toàn cầu của các công ty thành viên tại hơn 150 quốc gia, Deloitte mang đến khả năng đẳng cấp thế giới và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng, cung cấp những hiểu biết cần thiết để giải quyết những thách thức kinh doanh phức tạp nhất. Khoảng 195.000 chuyên gia của Deloitte cam kết đạt tiêu chuẩn xuất sắc .

Deloitte Việt Nam, được thành lập hơn 20 năm trước đây như là một công ty kiểm toán và tư vấn đầu tiên tại Việt Nam, là một phần của mạng lưới Deloitte toàn cầu, một trong những tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất trên thế giới. Khách hàng của chúng tôi không những được phục vụ bởi hơn 700 nhân viên ở văn phòng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mà còn có thể truy cập vào toàn bộ nguồn tài liệu phong phú của công ty thành viên Deloitte Đông Nam Á của chúng tôi với thông lệ tại Brunei, Guam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan . Thông qua mạng lưới rộng lớn của chúng tôi, Deloitte Việt Nam cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trong doanh nghiệp dịch vụ rủi ro, tư vấn, tư vấn tài chính, thuế và kiểm toán để khu vực tư nhân và công cộng trên một loạt các ngành công nghiệp .