Ngôn ngữ
Nguyễn Thùy Linh
CÁN BỘ DỰ ÁN

Nguyễn Thuỳ Linh hiện là Cán bộ dự án tại CSIP. Linh đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thúc đẩy tư pháp và quyền của người lao động. Linh tốt nghiệp đại học Ritsumeikan Asia Pacific tại Nhật Bản, chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Trước khi gia nhập CSIP, Linh từng là điều phối dự án cho Dự án Giải pháp Blockchain nhằm giải quyết các thách thức về quyền của người lao động. Cụ thể, trong dự án này, Linh thực hiện và giám sát các kế hoạch cung cấp thông tin pháp lý về các tiêu chuẩn lao động và quyền lao động của người giúp việc gia đình.

 
Quay lại