Ngôn ngữ
Tuyển dụng
CSIP TUYỂN DỤNG CÁN BỘ DỰ ÁN
Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến phục vụ Cộng đồng – CSIP là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận tiên phong trong việc thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp xã hội và các sáng kiến xã hội tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Được thành lập từ năm 2008, CSIP tìm kiếm và đầu tư trực tiếp cho các giải pháp bền vững nhằm giải quyết các thách thức xã hội và môi trường.
CSIP hiện đang tìm kiếm 01 Cán bộ Dự án để tham gia vào Dự án CSIP – Inclusion 3 do USAID tài trợ. Cán bộ dự án Inclusion – 3 sẽ phụ trách:

- Quản lý các hoạt động dự án trên địa bàn ba tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, và Bình Phước

- Là đầu mối cho các lĩnh vực chuyên môn cụ thể được phân công (giới, truyền thông, huy động khối tư nhân)

Mô tả và yêu cầu chi tiết công việc xin vui lòng xem tại Job Description
Hạn cuối nộp hồ sơ: không muộn hơn 17:00 ngày 15/7/2021
Cách thức ứng tuyển: Ứng viên vui lòng gửi CV và Thư ứng tuyển vào địa chỉ email hr@csip.vn, tiêu đề thư: Application for Project Officer – Tên ứng viên