Ngôn ngữ
Phan Thị Kim
Kế toán và Quản lý hành chính

Chị Phan Thị Kim hiện là Kế toán và Quản lý hành chính tại CSIP. Chị Kim tốt nghiệp trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội – chuyên ngành kế toán và có hơn 2 năm kinh nghiệm làm kế toán Doanh nghiệp. Tham gia CSIP từ tháng 8 năm 2012, chị Kim đã tham gia trực tiếp làm các báo cáo tài chính cho dự án và tổ chức, báo cáo với cơ quan chủ quản VUSTA, theo dõi ngân sách và phân bổ ngân sách cho các dự án, thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội và thuế. Bên cạnh đó chị Kim còn phụ trách quản lý hành chính văn phòng như: mua sắm và theo dõi tài sản, trang thiết bị, hỗ trợ các công việc hậu cần cho các dự án.

Quay lại