Ngôn ngữ
Đối tác
Irish aid

Irish Aid

Website: https://www.irishaid.ie/what-we-do/countries-where-we-work/our-partner-countries/vietnam

Là chương trình hợp tác phát triển chính thức của chính phủ Ireland.

Irish Aid cung cấp dài hạn và hỗ trợ khẩn cấp cho các nước đang phát triển.

Mục tiêu của các chương trình hỗ trợ của Irish Aid là giảm nghèo đói cho các cộng đồng nghèo nhất trên thế giới. Irish Aid hỗ trợ phát triển lâu dài và hỗ trợ nhân đạo cho 8 nước đang phát triển.