Ngôn ngữ
Tuyển dụng
CSIP TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận tiên phong trong việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp xã hội và sáng kiến xã hội thông qua
xây dựng một hệ sinh thái doanh nghiệp xã hội bền vững tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Được thành lập từ năm 2008, CSIP truyền cảm hứng, kết nối và trao quyền cho các cá nhân, tổ chức đang áp dụng các giải pháp kinh doanh sáng tạo, bền vững để giải quyết các thách thức xã hội và môi trường.

 CSIP hiện mong muốn tuyển dụng các vị trí sau:
 01 Private Sector Engagement (PSE) Specialist - Chi tiết tuyển dụng vui lòng xem tai·: https://drive.google.com/file/d/1JstJ7Hw4jl5OpuDDxRM5UITWEL2AScH5/view?usp=sharing 

 >01 Social Impact Business (SIB) Officer - Chi tiết tuyển dụng vui lòng xem tại: https://drive.google.com/file/d/1XdPCBm1M922Adgr54hi17jfEyiTpHp_t/view?usp=sharing

Thời hạn tuyển dụng cho cả 2 vị trí: 5 giờ chiều, ngày 19/6/2022

Cách thức ứng tuyển: vui lòng gửi các hồ sơ theo yêu cầu về địa chỉ: hr@csip.vn

CSIP sẽ chỉ liên hệ với các ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển.