Ngôn ngữ
Đối tác
VNG Corphttps

VNG 

Website: https://www.vng.com.vn/

Là công ty công nghệ Việt Nam, thành lập năm 2004. VNG có 3 mảng sản phẩm chính: nội dung số bao gồm tin tức, đào tạo và giải trí trực tuyến, liên kết cộng đồng và thương mại điện tử.[1] Tính đến tháng 1/2014, VNG có 30 triệu khách hàng