Ngôn ngữ
Tuyển dụng
CSIP TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ TÀI TRỢ VÀ MUA SẮM

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. CSIP thúc đẩy sự phát triển của Doanh nghiệp Xã hội và sáng kiến Xã hội thông qua việc xây dựng phong trào doanh nghiệp Xã hội ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Được thành lập từ năm 2008, CSIP tìm kiếm và đầu tư hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nhân và doanh nghiệp xã hội đang áp dụng các giải pháp kinh doanh bền vững nhằm giải quyết các thách thức xã hội và môi trường.

 Hiện tại, CSIP được USAID/Việt Nam hỗ trợ để thực hiện Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai” (Dự án CSIP/Inclusion 3). CSIP/Inclusion 3 hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật, bất kể nguyên nhân, thông qua mở rộng và cải thiện các dịch vụ phục hồi chức năng và xã hội, tăng cường thực thi chính sách và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ cho các cơ quan về người khuyết tật ở cấp quốc gia và cấp địa phương, cũng như cho các tổ chức hoạt động vì người khuyết tật tại cộng đồng.

 Để triển khai hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ Dự án, chúng tôi hiện đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho vị trí Quản lý Tài trợ và Mua sắm. Vị trí này sẽ phụ trách việc điều phối các hoạt động quản lý Hợp đồng tài trợ và mua sắm trong khuôn khổ chương trình do USAID tài trợ, trong đó, tập trung vào việc hỗ trợ các dịch vụ và chính sách hỗ trợ cho người khuyết tật, đảm bảo tính liêm chính của quá trình mua sắm và thực thi Hợp đồng Tài trợ thể theo các điều khoản do USAID quy định, cũng như phụ trách việc Ký kết Hợp đồng tài trợ với các Bên nhận Tài trợ và ký kết Hợp đồng thầu phụ để mua sắm hàng hóa, dịch vụ trong khuôn khổ Dự án.

 Chi tiết công việc và yêu cầu năng lực xin vui lòng xem tại: https://drive.google.com/.../14JkjzEN83q5X3KEY.../view...

 Hạn nộp hồ sơ: 15/4/2022

 Vị trí này tuyển dụng nhân sự có quốc tịch Việt Nam. CSIP khuyến khích người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và người thuộc các cộng đồng yếu thế ứng tuyển cho vị trí này.

 Cách thức ứng tuyển: ứng viên vui lòng gửi CV và thư bày tỏ sự quan tâm vào hòm thư hr@csip.vn, tiêu đề thư: Application for Grant and Procurement Manager – Tên ứng viên

Chỉ các ứng viên lọt vào vòng kế tiếp sẽ được liên hệ.