Ngôn ngữ
Đối tác
Diageo

Diageo Vietnam Limited (DVL) 

Website: http://www.diageo.com/en-row/Pages/default.aspx

Là công ty có 100% vốn thuộc sở hữu của Diageo Plc - công ty hàng đầu thế giới về kinh doanh đồ uống cao cấp. Sự tăng trưởng và mở rộng của Diageo Việt Nam đã được dựa trên nền tảng của những người lãnh đạo đẳng cấp thế giới và thương hiệu mang tính biểu tượng được hỗ trợ tốt với những mối quan hệ chặt chẽ; Diageo cung cấp danh mục đầu tư tốt nhất và đầy đủ nhất cho các thương hiệu tại Việt Nam. Với một đội ngũ trẻ và đa dạng, tổ chức Diageo Việt Nam hoạt động với giá trị rất cao và mạnh mẽ: Quan tâm tới người tiêu dùng và khách hàng, Tự do để thành công, tự hào về những gì chúng ta làm, phấn đấu là tốt nhất, và cùng kết nối giá trị.