Ngôn ngữ
Các ấn phẩm CSIP
Thách thức và chiến lược ứng phó của các doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong đại dịch COVID-19
Tác giả:CSIP
Năm XB:0
NXB:
Số lượng:0
Số trang:0
Thể loại:

Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) thông qua hoạt động kinh doanh của mình đã mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho các cộng đồng yếu thế trong xã hội cũng như góp phần giải quyết các vấn đề môi trường. Có thể nói các SIB là lực lượng tiên phong trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở khắp mọi nơi trên khắp Việt Nam.


Mặc dù vậy, đại dịch COVID-19 khởi phát tại Việt Nam từ tháng 1 năm 2020 đã tạo ra những thách thức to lớn với các SIB, gây ra những ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Không chỉ vậy, đại dịch còn tạo ra nhiều thách thức trong việc duy trì tác động xã hội – môi trường của các SIB. Là tổ chức đi đầu trong các hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội và Doanh nghiệp tạo tác động tại Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến Phục vụ cộng đồng (CSIP) đã có những hành động từ rất sớm để trợ giúp các SIB vượt qua khó khăn do COVID-19 mang lại. Vào tháng 4 năm 2020, thời điểm đại dịch mới bùng phát, CSIP đã phát hành báo cáo khảo sát “Tác động của đại dịch COVID-19 tới các doanh nghiệp tạo tác động xã hội”, trong đó nêu rõ các thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt cũng như đề xuất các chiến lược hỗ trợ cần thiết. Ngay sau đó, CSIP cùng các đối tác đã tổ chức chuỗi tọa đàm, đào tạo và tư vấn trong các vấn đề về chuyển đổi số, tiếp thị, quản lý tài chính, quản trị nhân sự,… để giúp các SIB thích ứng với bối cảnh mới.


Thấu cảm với các thách thức ngày một gia tăng của các SIB phải đối mặt trong năm thứ hai Covid-19 tiếp tục bùng phát tại Việt Nam, CSIP tổ chức chương trình Én Xanh 2021 với chủ đề “Cánh Én kiên cường vượt bão giông” từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021. Các hoạt động của Én Xanh 2021 hướng đến việc hỗ trợ các SIB tăng cường khả năng vượt qua khó khăn và lan tỏa các câu chuyện nhằm truyền cảm hứng đến cộng đồng. Nghiên cứu “Thách thức và chiến lược ứng phó của các doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong đại dịch COVID-19” đưa ra góc nhìn chuyên sâu về chiến lược thích ứng của các SIB tham gia Én Xanh 2021và nắm bắt được nhu cầu của SIB cho các hoạt động hỗ trợ trong giai đoạn mới. Nghiên cứu là kết quả đầu ra 1 trong dự án “Doanh nghiệp Tạo tác Động Xã hội ở Giai đoạn phát triển giữa Đại dịch COVID- 19” do CSIP thực hiện theo yêu cầu của Dự án Cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ Thực địa (FSSP), thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (GAC), Đại sứ quán Canada.
 

Từ Khóa Phổ Biến