Ngôn ngữ
Đối tác
LGT

LGT Venture Philanthropy (LGTVP)

Website: https://www.lgtvp.com/en/

Là một nhà đầu tư thiện doanh hỗ trợ các doanh nghiệp và các tổ chức đang giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường ở châu Mỹ Latinh, châu Phi, Ấn độ, Đông Nam Á, Châu Âu và Trung Quốc. LGTVP đầu tư, tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động.