Ngôn ngữ
Đối tác
CrossField

Cross Field

Website:  http://www.crossfield.be/en/

Là một tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản cung cấp các chương trình tình nguyện quốc tế (ICV) . ICV là một chương trình giành cho cho nhân viên Nhật Bản làm việc tình nguyện tại các doanh nghiệp xã hội phi chính phủ ở các nước châu Á. Trong khi các chương trình cung cấp cơ hội cho nhân viên để sử dụng kỹ năng chuyên môn của mình để giải quyết những thách thức xã hội, tổ chức còn cung cấp nguồn nhân lực ngắn hạn có kiến thức vững chắc và kỹ năng trong một lĩnh vực kinh doanh nhất định.

Cross Field đặt sự hợp tác liên ngành này như là một chìa khóa quan trọng để giải quyết các vấn đề xã hội trên toàn thế giới và tin tưởng rằng loại hình mới này sẽ giúp xây dựng năng lực và hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực cho các tổ chức của địa phương đối với những thách thức phát triển phức tạp. Hợp tác đối tác với CSIP, Cross Field đã gửi 3 tình nguyện viên từ Nhật Bản cho các doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam kể từ năm 2012.