Ngôn ngữ
Tuyển dụng
CSIP TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng - CSIP là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, CSIP hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp xã hội và các sáng kiến ​​xã hội trong Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á. Được thành lập vào năm 2008, CSIP tìm kiếm và hỗ trợ trực tiếp các sáng kiến ​​kinh doanh bền vững và sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.

Năm 2020, USAID đã ký thỏa thuận hợp tác với CSIP thực hiện Dự án Hỗ trợ cải

thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam Tây

Ninh, Bình Phước và Đồng Nai (Dự án Hòa nhập 3).

CSIP đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho ba các vị trí cụ thể sau

- Program Manager.

https://drive.google.com/file/d/1JlmA1fChM0-1UOMUqVpJxPGAUzmXZYb9/view?usp=sharing

- Program Officer. https://drive.google.com/file/d/1iV8YAVgVFnWg7CUb44H6nB1j74J1QVXZ/view?usp=sharing

- Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Specialist. https://drive.google.com/file/d/1iozuj04i66mTz00ESR8hjSGatx_6dLE7/view?usp=sharing

- Accountant. https://drive.google.com/file/d/1MagTDMT7qjX57Se9Q_lr5LuWna-dMH91/view?usp=sharing

Các ứng viên quan tâm xin gửi CV và thư bày tỏ quan tâm tới vị trí ứng tuyển về địa

chỉ hr@csip.vn trước ngày 15/3/2022.