Ngôn ngữ
Tuyển dụng
(Hết hạn) Vị trí Trợ lý Giám đốc, Cán bộ truyền thông và Thực tập sinh truyền thông

CSIP đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho các vị trí sau làm việc tại Hà Nội. Ứng viên sẽ có cơ hội được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, nhận được mức lương hấp dẫn, và trở thành một phần không thể thiếu của đội ngũ nhân sự năng động, làm việc hiệu quả hướng tới một xã hội tốt hơn ở Việt Nam.

 

1. Trợ lý giám đốc kiêm cán bộ Phát triển dự án (Mã vị trí: EA)

Vị trí này sẽ thường xuyên thay mặt Giám đốc điều hành liên lạc với các đối tác, các nhà tài trợ và đội ngũ CSIP, luôn thể hiện các giá trị cố lõi của tổ chức: sự tôn trọng, tin cậy, tính chính trực, hợp tác và cam kết. Nhiệm vụ chính bao gồm:

i / Hỗ trợ công tác hành chính cho Giám đốc điều hành;

ii / Thực hiện kế hoạch gây quỹ của tổ chức;

iii / Thực hiện các sáng kiến và phát triển dự án mới.

Vui lòng xem chi tiết Bản mô tả công việc tại đây: http://bit.ly/JD_EA111

2. Cán bộ truyền thông (Mã vị trí: CO)

Cán bộ truyền thông chịu trách nhiệm cho các hoạt động truyền thông của CSIP hướng tới nhiều đối tượng mục tiêu khác nhau, quảng bá hình ảnh CSIP là một tổ chức đi đầu và tiên phong trong lĩnh vực phát triển Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam, nhằm mục đích thu hút sự tham gia của Chính phủ, khu vực tư nhân và cộng đồng để đạt được mục tiêu tầm nhìn và sứ mệnh của CSIP.

Vui lòng xem chi tiết Bản mô tả công việc tại đây: http://bit.ly/JD_CO_1116

3. Thực tập sinh truyền thông (Mã vị trí: CI)

Thực tập sinh Truyền thông sẽ hỗ trợ Cán bộ Truyền thông trong việc tổ chức các hoạt động truyền thông của CSIP theo các kế hoạch truyền thông nhằm  quảng bá hình ảnh CSIP là một tổ chức đi đầu và tiên phong trong lĩnh vực phát triển Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam.

Vui lòng xem chi tiết Bản mô tả công việc tại đây: http://bit.ly/JD_CI_1116 

Ứng viên vui lòng điền vào form: https://goo.gl/forms/Ms4LL2I3fq4sBSFx2

Sau đó gửi kèm CV và thư bày tỏ nguyện vọng đến email: hr@csip.vn (Tiêu đề thư ghi rõ: Applying Mã vị trí_Họ và tên ứng viên) trước 5 giờ chiều, ngày 15/11/2016.

 

Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập từ năm 2008 nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển xã hội bền vững thông qua việc xây dựng phong trào Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam và khu vực ASEAN. Chúng tôi truyền cảm hứng, kết nối và trao quyền cho các cá nhân và cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường thông qua các giải pháp kinh doanh sáng tạo và bền vững.