Ngôn ngữ
Đối tác
UNDP Vietnam

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) có mặt ở Việt Nam từ năm 1978, khi rất ít các nhà tài trợ có mặt ở Việt Nam. Kể từ đó, UNDP luôn kề vai sát cánh với Việt Nam trong suốt chặng đường phát triển từ một nước nghèo bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh trở thành nước có thu nhập trung bình, đi đầu trong nỗ lực giảm nghèo và tăng trưởng. UNDP hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và các đối tác khác tăng cường lựa chọn cho người dân và đảm bảo cho mọi người đều có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của mình.