Ngôn ngữ
Đối tác
Habataku

Habataku

Website: http://habataku-asia.com/

Là một doanh nghiệp tư vấn Nhật Bản, hoạt động với  triết lý "Thiết kế cho một thế giới cùng sáng tạo". Habataku theo đuổi  sứ mệnh mang lại một xã hội bền vững và cuộc sống tốt hơn cho người dân. Chính vì vậy Habataku  tư vấn không chỉ cho các doanh nghiệp thương mại mà còn cho các doanh nghiệp xã hội.

Từ năm 2012 ,  Habataku  có quan hệ đối tác với CSIP để hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Habataku  cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật để giải quyết các vấn đề kinh doanh của các doanh nghiệp xã hội.

“Chúng tôi thực sự vui mừng khi có sự hợp tác với CSIP, tạo ra sự đổi mới cho xã hội Việt Nam.”