Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng

Cùng nhau sáng tạo vì cộng đồng

Chúng tôi hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam. Từ năm 2009, CSIP đã hỗ trợ 78 tổ chức và Doanh nghiệp Xã hội mang lại những tác động tích cực ban đầu giúp cải thiện cuộc sống của hơn 200,000 người thuộc các cộng đồng yếu thế.

Doanh nghiệp xã hội của bạn đang tìm kiếm hỗ trợ?
CSIP đang tìm kiếm đối tác phát triển khối Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam
Bạn muốn đồng hành cùng Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam? Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay bây giờ!

Doanh nghiệp xã hội tiêu biểu

Tin tức

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) tổ chức hội nghị Tổng kết Dự án Đổi mới Sáng tạo các Tổ chức Xã hội (ICSO) (2014 – 2016) và Giới thiệu Cẩm nang Khởi sự DNXH dành cho các Tổ chức Xã hội.

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) tổ chức hội nghị Tổng kết Dự án Đổi mới Sáng tạo các Tổ chức Xã hội (ICSO) (2014 – 2016) và Giới thiệu Cẩm nang Khởi sự DNXH dành cho các Tổ chức Xã hội.

Nếu bạn đang cân nhắc phát triển tổ chức của mình theo cách tiếp cận của Doanh Nghiệp Xã Hội thì đây chính là CUỐN SÁCH DÀNH CHO BẠN!

Tiếp nối tinh thần của Hội nghị Thượng đỉnh Sankalp Đông Nam Á 2015, Sankalp 2016 hướng đến mục đích kết nối các doanh nghiệp trong khu vực với các nhà đầu tư, các tập đoàn, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhà chính sách nhằm thúc đẩy chiến lược...

Với mong muốn chia sẻ các kết quả đạt được của dự án và thảo luận cơ hội hợp tác nhằm tăng cường hiệu quả hỗ trợ các Tổ chức Xã hội trong tương lai, đồng thời ra mắt chính thức cuốn cẩm nang “Khởi sự DNXH – dành cho các Tổ chức Xã hội”, CSIP trân...