Trao quyền
Chúng tôi hỗ trợ sự phát triển của các cá nhân và tổ chức có sáng kiến kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề xã hội - môi trường để giúp họ đạt được mục tiêu xã hội và kinh doanh của mình một cách hiệu quả và bền vững.
Cách thức
CSIP trao quyền nhằm giúp các DNXH củng cố nguồn lực nội tại để tìm kiếm và thực hiện thành công các giải pháp kinh doanh sáng tạo và bền vững giải quyết các vấn đề xã hội. Chúng tôi xây dựng các chương trình đặc thù cho từng doanh nghiệp để các doanh nghiệp có thể phát triển tự vững, đồng thời hỗ trợ năng lực khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp, cũng như năng lực tìm kiếm các nguồn vốn tài chính, nhân lực phù hợp cho doanh nghiệp mình. CSIP cũng kết hợp với các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học và các tổ chức xây dựng nên những bài học nghiên cứu điển hình (case studies) và chia sẻ các kết quả nghiên cứu, hỗ trợ DNXH xây dựng các mô hình kinh doanh dựa trên những bằng chứng trải nghiệm thực tế cũng như nghiên cứu hành động phù hợp.
DỰ ÁN
Đang triển khai
 • DỰ ÁN HỖ TRỢ DNXH VÌ SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG SÁNG TẠO VÀ BỀN VỮNG (SERD)
  Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội vì sự phát triển nông thôn sáng tạo và bền vững (SERD) hướng đến trao quyền cho những cá nhân/tập thể năng động và những doanh nghiệp xã hội bản địa, góp phần thay đổi tích cực kinh tế và xã hội tại cộng đồng địa phương, vùng sâu vùng xa - nơi tỷ lệ nghèo đói vẫn còn cao hơn mức trung bình. Xem thêm >>
  CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÌ MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (EFD)
  Dự án Hỗ trợ Doanh nghiệp vì mục đích phát triển, gọi tắt là EFD, có mục đích là giúp đối tượng yếu thế (các hộ nông dân quy mô nhỏ, phụ nữ nghèo, thanh thiếu niên nghèo) có thêm việc làm, tăng thu nhập hoặc được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống. Xem thêm >>
  CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI (SESP)
  Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Xã hội (SESP) là một trong những chương trình trọng tâm của CSIP nhằm phát hiện và trực tiếp đầu tư vào quá trình phát triển của những doanh nghiệp xã hội sáng tạo và có sức ảnh hưởng lớn, qua đó giúp họ phát triển bền vững và có những đóng góp cho xã hội. Xem thêm >>
 • CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DNVVN KINH DOANH CÙNG NGƯỜI NGHÈO (IB)
  Chương trình Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) kinh doanh cùng với người nghèo (IB) do Oxfam và CSIP phối hợp triển khai từ năm 2014, cung cấp các dịch vụ tư vấn kinh doanh, nâng cao năng lực cho các DNVVN kinh doanh cùng cộng đồng thu nhập thấp, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh, tác động xã hội cũng như năng lực nội tại cho các doanh nghiệp. Xem thêm >>