Truyền cảm hứng
Chúng tôi truyền cảm hứng và chia sẻ thông tin về sáng tạo và doanh nghiệp xã hội để nuôi dưỡng tinh thần doanh nhân trong cộng đồng. Cùng các đối tác, chúng tôi vận động những chính sách phù hợp thúc đẩy sự phát triển của DNXH tại Việt Nam.
Cách thức
Không dừng lại ở việc hỗ trợ các Doanh nghiệp thực hiện mục tiêu của mình một cách hiệu quả và bền vững, chúng tôi nâng cao nhận thức cho cộng đồng về DNXH, rằng việc kết hợp kinh doanh lợi nhuận với việc giải quyết các thách thức xã hội và môi trường là hoàn toàn có thể, thông qua đó lan tỏa rộng hơn việc kinh doanh có trách nhiệm với cộng đồng. Bằng một loạt các hoạt động và sự kiện của mình chúng tôi củng cố thêm niềm tin và sức mạnh cho các doanh nghiệp đang vượt khó đem lại các tác động xã hội tích cực, giúp các doanh nghiệp vững tâm hơn trên con đường của mình. Chúng tôi tìm kiếm sự ủng hộ của các chính trị gia, tham gia tích cực vào các hoạt động vận động chính sách nhằm xây dựng nên một khung pháp luật và chính sách hỗ trợ cho DNXH.
[CÂU CHUYỆN SERD #8] NGHỀ DỆT VẢI LANH THỔ CẨM CỦA NGƯỜI H’MONG ĐEN Ở SAPA
Theo suốt chiều dài lịch sử dân tộc, cây lanh và nghề dệt … Xem thêm >>
[CÂU CHUYỆN SERD #7] VỀ VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG XÃ TỰ DO (PHẦN 2)
Tiếp nối phần 1, dưới đây là trải nghiệm vô cùng chân … Xem thêm >>
[CÂU CHUYỆN SERD #6] VỀ VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG XÃ TỰ DO (PHẦN 1)
Xã vùng cao Tự Do (Lạc Sơn) có nhiều lợi thế phát triển du … Xem thêm >>
[CÂU CHUYỆN SERD #5] NGHỀ DỆT THỔ CẨM LÀNG LỤC
Cô Toan lấy ra từ trong tủ chiếc cạp váy đã cũ màu tím, không … Xem thêm >>
[CÂU CHUYỆN SERD #4] CÂU CHUYỆN VỀ NGUỒN GỐC CÂY BƯỞI ĐỎ TÂN LẠC
Trong cái tiết trời đầu xuân se se lạnh, lất phất mưa phùn, … Xem thêm >>