Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Trung tâm Tư vấn Giáo dục Người Khiếm thính (CED)
"Trung tâm Tư vấn Giáo dục Người Khiếm thính (CED) Người khiếm thính (NKT) gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống. Rào cản trong ngôn ngữ giao tiếp và trình độ văn hóa thấp làm hạn chế cơ hội việc làm, thiếu thông tin, thiếu tự tin và khó hòa nhập xã hội của NKT. Người nghe tốt không được học cách giao tiếp với NKT, do đó không hiểu và khó chia sẻ và hỗ trợ NKT. Khó khăn từ cả hai phía khiến cho cộng đồng người khiếm thính khó thích nghi và không hòa nhập được với xã hội. Người khiếm thính trở thành gánh nặng cho xã hội và không được quyền đóng góp hay hưởng các quyền chính đáng của mình. Là một người khiếm thính có nghị lực đặc biệt, chị Dương Phương Hạnh nhận thức được nhu cầu của cộng đồng và quyết tâm thành lập Trung tâm tư vấn giáo dục người khiếm thính. Đây sẽ là trung tâm đầu tiên do người khiếm thính thành lập và điều hành nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn và giáo dục cho người khiếm thính ở Việt Nam. Chị Hạnh mong muốn giúp những người khiếm thính khác nhận ra giá trị bản thân và tự quyết định cuộc đời họ. Chị Dương Phương Hạnh đã tham gia nhiều dự án về người khiếm thính, là tác giả của nhiều cuốn sách về người khuyết tật, trưởng dự án đào tạo thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu… Chị Hạnh là thành viên ban quản lý của 10 mạng lưới, hiệp hội trong và ngoài nước về người khiếm thính, trong đó có Liên đoàn khiếm thính quốc tế.