Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Thư quán Doanh nhân
"Thư quán Doanh nhân Vấn đề xã hội Hệ thống giáo dục truyền thống Việt Nam còn nhiều bất cập trong đó phải kể tới hai lỗ hổng. Thứ nhất là lối học thụ động, mang nặng tính lý thuyết. Lối học này dẫn đến việc hầu hết các bạn trẻ Việt Nam không phát huy được hết tiềm lực, khả năng tư duy và các kĩ năng so với bạn bè quốc tế. Thứ hai là hạn chế về khả năng tài chính của người học trong việc tiếp cận các chứng chỉ quốc tế phục vụ cho cơ hội du học và nghề nghiệp. Các khóa luyện thi chứng chỉ quốc tế về nghề nghiệp (CFA, ACCA) hoặc du học (GMAT, TOEFL, …) trên thị trường đều có chi phí cao, dẫn đến tình trạng nhiều bạn trẻ giàu năng lực nhưng điều kiện kinh tế khó khăn trở nên thua kém về cơ hội so với các bạn có điều kiện khác. Mô hình kinh doanh Cuối năm 2012, Thư Quán Doanh Nhân (TQDN) là tổ chức phi lợi nhuận, do sinh viên điều hành, hoạt động hướng đến mục tiêu nâng cao cơ hội du học, nghề nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính và kinh doanh thông qua mô hình các “Lớp học kết hợp” (CFA, GMAT, IELTS, TOEFL… ) với chi phí thấp. Điểm độc đáo của “Lớp học kết hợp” là sự kết hợp giữa giờ tự học cùng Trợ giảng và giờ học cùng Người hướng dẫn để đạt được hiệu quả tương tác cao nhất. Giờ tự học với trợ giảng giúp phát huy tính chủ động tìm tòi, nghiên cứu trong học tập. Các Nhóm tư học được thành lập có Nhóm trưởng quản lý các hoạt động của nhóm và một Quản lý của TQDN theo dõi tiến độ học tập của các bạn. Ngoài ra, học viên được sử dụng Tủ sách Kinh Tế và Thư viện online và Phòng máy GMAT để tra cứu tài liệu, làm bài thi thử. Tác động xã hội: • 750 học viên tham gia các khóa học với chi phí thấp. Hỗ trợ 2,5 tỷ cho học viên. • Cải thiện kết quả đạt được cho Học viên và TNV bao gồm cải thiện kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, tăng tính chủ động trong học tập,đạt điểm số cao trong các kỳ thi chứng chỉ quốc tế với chi phí thấp, Học viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ tài chính.