Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Trang trại Hữu Cơ Tôi Tự Nhiên (I-Nature)
Trang trại Hữu Cơ Tôi Tự Nhiên (I-Nature) Vấn đề xã hội: Sản xuất thực phẩm không an toàn và thực phẩm bẩn, độc hại tràn lan trên thị trường hiện là một vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Sản xuất và tiêu dùng những sản phẩm này là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ ung thư và trẻ hóa đang tăng rất nhanh ở Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Nông Nghiệp, nhu cầu của người dân về thực phẩm an toàn rất cao. Có đến 90% số người tiêu dùng được hỏi quan tâm đến độ an toàn hơn là độ tươi mới của sản phẩm. Tuy nhiên, hiện nay cách tiếp cận của các chương trình sản xuất sạch hay những dự án trồng rau Hữu cơ chưa thực sự thỏa đáng nên người nông dân vẫn bị phụ thuộc về đầu vào, chi phí sản xuất cao, bấp bênh về đầu ra và chưa đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Thêm vào đó, hệ thống giám sát, đảm bảo chất lượng và truy xuất nguồn gốc rất kém do vậy một số siêu thị lấy rau bẩn gắn mác rau sạch làm khủng hoảng niềm tin cho người tiêu dùng.