Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Phát Triển Cộng Đồng
"Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Phát Triển Cộng Đồng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Phát Triễn Cộng Đồng (CBT Travel) phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng thông qua tư vấn xây dựng các CBT đạt chuẩn, kết nối du khách thông qua các gói du lịch cộng đồng, giúp nâng cao đời sống của người dân địa phương, nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giữ gìn văn hoá và môi trường bản địa, ngành nghề địa phương.