Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Trung tâm Hỗ trợ Tri thức và Phát triển Cộng đồng
Trung tâm Hỗ trợ Tri thức và Phát triển Cộng đồng Dòng họ có một vị trí rất quan trọng trong đời sống cộng đồng và gia đình ở Việt Nam. Nguyễn Quang Thạch là người sáng lập ra tổ chức cung cấp tủ sách cho các dòng họ ở khu vực nông thôn. Mục tiêu của tổ chức này là nâng cao tri thức và tiếp cận thông tin, khôi phục văn hóa và thói quen đọc sách cho người dân vùng nông thôn.Anh Thạch đã sáng lập ra mô hình huy động các nguồn lực và hỗ trợ từ chính các dòng họ được hưởng lợi và từ cộng đồng nói chung trong việc cung cấp sách, xây dựng tủ sách và quản lý tủ sách. Hiện nay anh Thạch đã xây dựng được 29 tủ sách tại 8 tỉnh và cung cấp hơn 3,300 đầu sách với hơn 10,000 lượt mượn và đọc sách đã được ghi nhận. Anh Thạch từng là giáo viên môn Tiếng Anh, có nhiều năm làm việc trong các dự án song phương với Bộ GTVT, làm việc cho tổ chức World Vision trong dự án phòng chống buôn bán người. Với niềm đam mê cống hiến cho sự phát triển của xã hội, gần đây Thạch đã xin thôi việc tại tổ chức này để dành toàn bộ thời gian và công sức cho việc mở rộng mô hình tủ sách nông thôn. Thạch tin rằng mô hình của anh sẽ đem lại lợi ích cho tất cả những người dân nông thôn trên toàn quốc.