Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Trung tâm Phòng chống Khủng hoảng Tâm lý (PCP)
"Trung tâm Phòng chống Khủng hoảng Tâm lý (PCP) Trung tâm Phòng chống Khủng hoảng Tâm lý (PCP) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, được phát triển từ Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới và Vị thành niên (CSAGA). Khủng hoảng tâm lý đang có chiều hướng gia tăng trong thanh thiếu niên do sức ép từ phía gia đình, nhà trường và xã hội. Một trong những hậu quả của khủng hoảng tâm lý là tự tử cũng có chiều hướng gia tăng và một số vụ đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng gần đây. Nhà sáng lập Trần Hồng Điệp - Giám đốc PCP, là một nhân viên xã hội giàu kinh nghiệm và đã có nhiều năm làm việc tại trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới (CSAGA) với vai trò là tư vấn tâm lý và Phó Giám đốc. Trần Hồng Điệp muốn thành lập một tổ chức phòng chống khủng hoảng tâm lý để phòng chống khủng hoảng tâm lý nói chung và tự tử nói riêng. Đây là vấn đề còn rất mới và chưa có tổ chức nào ở Việt Nam thực hiện. Trần Hồng Điệp tin rằng với thế mạnh của cô về kiến thức chuyên môn, mạng lưới rộng với nhiều chuyên gia trong lĩnh vực, cô có thể giải quyết vấn đề thông qua tiếp cận và tư vấn cho đối tượng thanh thiếu niên, nâng cao nhận thức về phòng chống khủng hoảng tâm lý học đường trong giáo viên, cha mẹ và cộng đồng, cũng như các tổ chức có liên quan và có quan tâm. Hoạt động của PCP: • Nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân, thực trạng và các giải pháp cho vấn đề khủng hoảng tâm lý và tự tử, làm cơ sở cho các hoạt động can thiệp và hỗ trợ cộng đồng. • Truyền thông và vận động chính sách nhằm thu hút mối quan tâm và nguồn lực của cộng đồng trong phòng chống khủng hoảng tâm lý và phòng chống tự tử. • Đào tạo ngắn hạn về kiến thức, phương pháp và kỹ năng liên quan đến phòng chống khủng hoảng tâm lý và phòng chống tự tử. • Tư vấn và trị liệu tâm lý để tăng cường năng lực đối phó, giải quyết và vượt qua khủng hoảng tâm lý cho các cá nhân trong cộng đồng. • Gây quỹ phòng chống tự tử từ nguồn lực của các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.v.v trong cộng đồng.