Ngôn ngữ
Doanh nghiệp xã hội
Trung tâm Nghị Lực Sống
"Trung tâm Nghị Lực Sống Việt Nam có đến 6,1 triệu người khuyết tật (NKT) chiếm 7% dân số, trong đó phần lớn sống phụ thuộc vào gia đình (95,8%). Gần 33% hộ gia đình có thành viên là NKT sống dưới mức nghèo đói. Nắm bắt và thấu hiểu nhu cầu của NKT, từ hai bàn tay trắng, anh Nguyễn Công Hùng đã trực tiếp thành lập và lãnh đạo trung tâm Nghị Lực Sống và công ty CP Tầm nhìn và Giải pháp công nghệ tại Nghệ An và Hà Nội phát triển không ngừng trong 7 năm qua. Mục đích của Trung tâm Nghị Lực Sống là hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật thông qua các hoạt động đào tạo công nghệ thông tin, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, kết nối các cơ sở sản xuất tìm đầu ra cho sản phẩm của NKT. Từ năm 2009, anh Hùng thành lập công ty CP Tầm nhìn và Giải pháp công nghệ để phát triển các hoạt động kinh doanh tạo nguồn thu và việc làm cho những NKT ở tại trung tâm. Trung tâm cũng tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về NKT, vận động gây quỹ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn là NKT và các hoàn cảnh khó khăn khác. Nguyễn Công Hùng là một người khuyết tật nặng nhưng anh là người có tầm nhìn xa và ảnh hưởng lớn trong cộng đồng NKT nói riêng, cũng như xã hội nói chung như một tấm gương sáng về nghị lực sống. Hoàng Xuân Nguyên là sáng lập viên của Trung tâm Nghị Lực Sống tại Hà Nội. Hai anh mong muốn phát triển Nghị lực sống thành một doanh nghiệp xã hội có thể tự vững về tài chính và mang lại lợi ích thiết thực cho NKT trên cả nước.